Postavený na skale

Keď som si znova a znova čítal toto  evanjelium, Ježiš mi ním dal veľmi jasné, no neľahké otázky. „Staviaš svoj život na skale? Majú tvoje životné rozhodnutia pevný základ?“ Tento rok sme so skupinou mladých hrali 27-krát divadlo, ktoré hovorilo presne o tejto výzve. Postaviť svoj život na skale. Hlavní hrdinovia sa snažili postaviť svoj život na hre, zábave, alkohole, priateľoch, ktorí sa na nich len hrali… Ale ich život sa pod náporom vetra a skúšok rozsypal ako domček z karát. Preto nás Ježiš vyzýva, aby sme svoj život stavali na ňom a na Nebeskom Otcovi. Na jeho láske, vedení, Slove. Aby sme vedeli prečo chodím do školy, do ktorej chodím. Prečo som sa zosobášil práve s človekom, ktorý teraz kráča v živote po mojom boku. Prečo som sa rozhodol zasvätiť sa Bohu. Ak som mal na to dobrú motiváciu vtedy, v čase skúšok si ju treba oprášiť a môj život zostane stáť. Pretože je Bohom požehnaný. Pretože stojí na skale.

Plug and pray:

Nebeský Otče. Pomôž mi, prosím, robiť moje rozhodnutia spolu s Tebou. Pod Tvojím vedením a s Tvojím požehnaním. Aby to neboli len moje výstrelky, len moje rozhodnutia. Ale aby si prinich mal svoje miesto aj Ty. Aby si mi pomohol držať sa aj v čase skúšok.

V akcii:

Skús si dnes sadnúť a napísať, prečo si urobil svoje životné rozhodnutia, tak ako si ich urobil. Aby si sa k nim opäť povzbudil a aby ti dali nadšenie, keď príde búrka.

Bonus 1:

Pre povzbudenie si vypočujte text tejto piesne. Dúfam, že vás tento hudobný štýl neodradí. Aj keď to tak autor určite nemyslel, ak do nej pustíme Boha, dáva veľmi pekný zmysel.   

Bonus 2:

Ak by si mal viacej času. Môžeš si tu pozrieť reportáž z toho divadla, čo som spomínal. Je tam ešte zopár pekných myšlienok.