Biblická vízia našej farnosti

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.“  (Ž 34,9)
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 2,28)
„Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“ (Mt 19,14)
„Mladí ľudia sa unavujú a vyčerpávajú, mládež sa potkýna a padá, ale tí, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, krídla im narastú ako orlom, budú sa ponáhľať bez námahy, budú napredovať a neustanú.“  (Iz 40, 30-31)
„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,12)
„S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.“ (Ž 122)