Hymna Svätého roku Milosrdenstva – môžte sa začať učiť ;-)

TEXT SLOVENSKEJ VERZIE HYMNY:

Misericordes sicut Pater!
Hymna pre Svätý rok milosrdenstva

Hudba: Paul Inwood
Text: Eugenio Costa SJ

Slovenská verzia textu: Ala D./Vlastimil Dufka SJ

Antifóna: Misericordes sicut Pater! (Milosrdní ako Otec, porov. Lk 6,36)

1. Vzdávajme vďaky Otcovi, lebo je dobrý,
in aeternum misericordia eius. (jeho milosrdenstvo je večné, porov. Ž 136)
On stvoril svet s múdrosťou,
in aeternum misericordia eius.
On sprevádza svoj ľud dejinami,
in aeternum misericordia eius.
On odpúšťa svojim deťom a prijíma ich, (Porov. Lk 15)
in aeternum misericordia eius. (Antifóna)

2. Vzdávajme vďaky Synovi, Svetlu národov,
in aeternum misericordia eius.
On nás miloval z ľudským srdcom, (Porov. Jn 15,12)
in aeternum misericordia eius.
Ako od neho dostávame, jemu tiež dávajme,
in aeternum misericordia eius.
Otvorme si srdcia voči hladným a smädným, (Porov. Mt 25,31nn.)
in aeternum misericordia eius. (Antifóna)

3. Prosme Ducha Svätého o sedem darov,
in aeternum misericordia eius.
Prameň každého dobra, najsladšia úľava,
in aeternum misericordia eius.
Ním posilnení, darujme posilu, (Porov. Jn 15,26-27)
in aeternum misericordia eius.
Láska dúfa a všetko vydrží, (porov. 1 Kor 13,7)
in aeternum misericordia eius. (Antifóna)

4. Prosme o pokoj od Boha všetkého pokoja,
in aeternum misericordia eius.
Zem očakáva evanjelium Božieho kráľovstva, (porov. Mt 24,14)
in aeternum misericordia eius.
Radosť a odpustenie v srdciach maličkých,
in aeternum misericordia eius.
Nastanú nové nebesia i nová zem. (porov. Zjv 21,1)
in aeternum misericordia eius. (Antifóna)

Spev Hymny k Svätému roku milosrdenstva – interpretačná poznámka

Hymna k Svätému roku milosrdenstva bola skomponovaná tak, aby sa do jej spevu mohol ľahko zapojiť aj ľud a celé zhromaždenie veriacich. Zámer autorov hymnu teda nebol taký, aby bol uvádzaný iba skupinou spevákov, ale počíta s aktívnou účasťou celého zhromaždeného spoločenstva. Je preto vhodné, aby sa pred uvedením spevu ľud zoznámil s melódiou antifóny Misericordes sicut Pater (slov. preklad: Milosrdní ako Otec), ktorá sa spieva na začiatku hymny a po každom verši, a tiež so spevom krátkeho zvolania in aeternum misericordia eius. (slov. preklad: jeho milosrdenstvo je večné, porov. Ž 136), ktorým ľud štyrikrát vstúpi svojim spevom do verša.

Verše môžu byť prednášané sólovým spevákom alebo zborom (unisono, alebo trojhlasne, alebo štvorhlasne). Sme vďační skladateľovi hymny, Paulovi Inwoodovi, ktorý pre slovenskú nahrávku hymny osobitne skomponoval úpravu aj pre flautu, hoboj a violončelo. Tieto úpravy nástrojov sú tiež k dispozícii a môžu oživiť spev hymny. V prípade, že vo farnostiach nemáte k dispozícii tieto nástroje, môžete použiť aj iné vhodné nástroje, napríklad husle atď. Pre uvedenie hymny však tieto nástroje nie sú nevyhnutné. Oficiálna nahrávka tiež obsahuje polyfonickú kódu, ktorá môže byť na záver hymny uvedená zborom a cappella. Ak farnosť nedisponuje speváckym zborom, alebo je polyfonická kóda príliš náročná, jednoducho sa vynechá.

Spracoval: Vlastimil Dufka SJ

::ĎALŠIE MATERIÁLY na stiahnutie::

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151124014