Čo je to sloboda?

Každý človek má v sebe zakorenenú túžbu byť slobodný, či je to človek starý, alebo mladý. No hľadáme slobodu tam, kde naozaj je? Alebo: čo si vlastne predstavujeme pod slovom sloboda? Je to to, že si robím čo chcem a o iné sa nestarám?

 Ježiš nám v dnešnom evanjeliu odpovedá na tieto otázky takto: „Ak ostanete v mojom slove budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“… hovorí aj: „Každý, kto pácha hriech je otrok.“  Ak sa dokážeme pozrieť do zrkadla svojej duše a konečne uvidíme pravdu o nás samých a určite nás to vyslobodí (napr. aj zo sebaklamu). No ak nevieme, čo je zlé, ako sa môžme vyslobodiť z pút hriechu?

 Dostali sme veľa zdrojov, z ktorých môžeme čerpať a zisťovať, čo je správne, a čo nie. Stačí si otvoriť každý deň Sv. Písmo a hneď sme o niečo múdrejší 🙂

 Plug and Pray: Pane, pomôž nám aby sme si nezatvárali oči pred pravdou.

 V akcii: Dnes zistím čo mi bráni v mojej slobode a urobím si „drsné“ spytovanie svedomia 🙂

 Bonus: 1 a 2

 Veronika Ď.