Značka 40 dní pre Teba

Neboj sa vykričať to celému svetu!

Už je to za nami! Štyridsaťdňové pôstne snaženie byť lepším, veľkopiatočná dramatická smrť Pána Ježiša, akési ticho Bielej soboty a za tým všetkým to najpodstatnejšie – vzplanutie veľkej radosti zo zmŕtvychvstania nášho Pána. Možno sa aj ty na tieto dni pozeráš…

Toto je Tvoj deň, Pane Ježišu!

„Vstal z mŕtvych. Niet ho tu…“, znejú nám tieto slová dnes, na veľkonočnú nedeľu. Ocitáme sa tak tvárou v tvár pred druhým veľkým tajomstvom kresťanstva – Ježišovým zmŕtvychvstaním. Čo to znamená, že Ježiš nie je viac mŕtvy? Pre toho, kto…

Ježiš leží v hrobe.

Je po všetkom. Ten, ktorého pokladali mnohí za mesiáša, za učiteľa, za liečiteľa… ten, ktorý premenil vodu na víno, rozmnožil chleby a ryby pre zástup… ten Ježiš Kristus je mŕtvy a my kľačíme pri jeho hrobe! Napriek tým 33 rokom…

Hľadanie LÁSKY

Každý kresťanský sviatok je pre nás akýmsi symbolom. Vianoce sú symbolom oslavy narodenia Krista, nášho Spasiteľa. Čím je teda Veľká noc? Symbolom pôstu, smrti, zmŕtvychvstania, novej nádeje. Veľká noc je však symbolom ešte čohosi iného. Je to láska. Možno by…

Milovať až za hranice

Bozk, zrada, zúfalstvo, odovzdanosť, posledné stretnutia, pokora… Ježiš si na tento deň naložil akosi veľa. A my sa často sťažujeme, keď sa nevieme rozhodnúť, keď nám priatelia podkopnú nohy, keď nám niečo nevychádza. A pritom netreba tak veľa. Len nechať všetko v tých…

Moje „Nambr van“

Judáš zradil Ježiša. Bol jeden z dvanástich, jeden z vyvolených, tých, ktorých mal Spasiteľ sveta najbližšie. Chodil s ním po mestách, jedol a prežíval rôzne chvíle. Čo ho teda viedlo k tomu, aby ho vydal a nechal zabiť? Ježiš je…

Od večere na kríž

Dvanásť priateľov sedí okolo stola,  no tu zrazu: jeden odchádza a zrádza, jeden sľubuje a sľuby nesplní, jeden sa pýta a nerozumie, ostatní v rozpakoch sledujú a nechápu…  A ešte je tu Jeden, ten, ktorý to celé spískal, ktorý všetko zariadil, ktorý všetkých pohostil, po tom,…

Ide o viac ako len o prachy

To je drahé, nebudem sa rozhadzovať, nechcem utrácať. Koľkokrát odpovedám na výzvy týmto spôsobom? Zavrhuje svoj talent kvôli tomu, že jeho rozvíjanie stojí peniaze. A čo sa potom stane? Zostávam nenaplnený, plný hnevu a ničoty. Koľko chudobných by sa najedlo…

Boh si z nás nerobí žarty

Ide do tuhého. Už niet cesty späť. Aj keď to najskôr nevyzeralo až tak zle.  Palmové ratolesti, výkriky Hosana, slávnostný vstup na osliatku. Ako rýchlo sa to však všetko zmenilo na: Ukrižuj ho!  A aj tak to Ježiš nevzdal. Aké…

Aj ty môžeš žiť v krajine zázrakov!

Dnešné evanjelium evanjelium nadväzuje na vzkriesenie Lazára. Mnohí, čo o tomto vzkriesení počuli, išli za Máriou. A keď videli, čo Ježiš urobil, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Časť ľudí…