Hľadanie LÁSKY

Každý kresťanský sviatok je pre nás akýmsi symbolom. Vianoce sú symbolom oslavy narodenia Krista, nášho Spasiteľa. Čím je teda Veľká noc? Symbolom pôstu, smrti, zmŕtvychvstania, novej nádeje.
Veľká noc je však symbolom ešte čohosi iného. Je to láska. Možno by sme dnešný deň mali rozmýšľať nad smrťou Ježiša Krista, nad tým, či to bolo potrebné a prečo to urobil.
Dnes však chcem, aby sme premýšľali o láske. Možno sa Vám to zdá byť nepochopiteľné, prečo chcem, aby sme tak urobili v deň, keď Ježiš zomiera na kríži. Avšak, ktorý iný deň je na to vhodnejší? Veď práve láska k nám ho pribila na kríž, na ktorom poslednýkrát vydýchol.

On sa však nesťažuje, aj keď svojmu Otcovi hovorí: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil.“ Ježiš nás však nikdy neopustil. A nikdy to ani nemal v úmysle. Neurobil to, lebo nám chcel dokázať silu lásky. Dovolil, aby ho zajali, aby ho verejne potupili, aby ho zbičovali a zohavili jeho telo tak, aby sám niesol kríž, na ktorom zomrie a všetko im to dovolil len kvôli láske k nám.

Spýtajte sa každý sám seba: Bol by som schopný/á takej lásky a takého činu JA? Dovolil/a by som im to, čo dovolil na sebe páchať Ježiš? Bol/a by som ochotný/á položiť svoj Život za Ježiša?

V tom krátkom slovíčku „áno“ sa skrýva nielen naša sila a odvaha, ale hlavne láska. Nebojme sa však odpovedať i slovom „nie“. Boh nemá záujem o pokrytcov. Radšej si všetko priznajme a následne poprosme. Nezabúdajte na to, čo nám hovorím Boh: „Proste a dajú vám, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.“ Božia láska nemá hraníc a nie je možné v našich mysliach, aby sme jej veľkosť pochopili. Možno práve preto, aby sme sa nebáli hľadať ju.

Plug and pray:
Ty Pane, si silný a ja som slabá, Ty si mocný a ja sa plazím v prachu pred Tvojim trónom, Ty si mocný ako búrka, ja som len maličké zrnko prachu pred Tvojou tvárou… No i napriek tomu si dovolil, aby Ťa pribili na kríž a ponížili Ťa. Pane, nie som hodná Tvojej obete. Dovoľ mi preto, zaslúžiť si ju!

V akcii:
Ježiš svojou smrťou urobil zo svojho kríža cestu priblíženia a obrátenia sa k Bohu. Dnes, keď budeme prítomní na obradoch, poďakujme Ježišovi za jeho obeť, Lásku a prijmime pozvanie nasledovať ho cestou kríža.

Bonus:
K tomu ti môže pomôcť aj táto modlitba http://bit.ly/I7o4Fs

Evanjelium na deň:
Jn 18, 1-19, 42 http://bit.ly/HpJEaV

Monika T.