Ježiš leží v hrobe.

Je po všetkom.

Ten, ktorého pokladali mnohí za mesiáša, za učiteľa, za liečiteľa… ten, ktorý premenil vodu na víno, rozmnožil chleby a ryby pre zástup… ten Ježiš Kristus je mŕtvy a my kľačíme pri jeho hrobe!
Napriek tým 33 rokom plným zázrakov a učenia – nie pre toto bol Ježiš poslaný na svet.
Ak by sme ostali len tu, naša viera by bola márna.

No máme šťastie, že tu príbeh nekončí.

Ježiš Kristus vstal, aby naplnil nás všetkých nie smrťou, ale životom. A my stále máme strach zo smrti, pretože ju považujeme za koniec.

Ježiš zomrel a skrze neho smrť dostala nový rozmer. Ježiš zomrel, aby ukázal, že smrť nie je koniec, ale začiatok. Začiatok večnosti s tým, ktorý bol vedený ako Baránok na zabitie, ale ktorý vstal, aby sme my mohli žiť. Večnosť s tým, skrze ktorého, v ktorom a pre ktorého sme boli stvorení.

Plug & pray
Drahý Bože, akú veľkú hodnotu má Tvoja smrť. Čo je oproti tomu pôst, ktorý sa dnes snažím dodržať…? Čo je oproti tomu všetko, čoho sa nedokážem vzdať…?
Ty si veril Otcovi, ktorý Ti pripravil ťažký a horký kalich, no bola to jediná cesta k životu. S láskou si prijal všetko utrpenie.
Pane, prosím Ťa o takú lásku, ktorá by mi pomáhala niesť tie moje malé každodenné kríže, aby som aj ja zakúsila ten život, ktorý si nám všetkým pripravil v nebi.

V akcii
Jedna krátka modlitba za duše, ktoré čakajú na to, aby uzreli Božiu tvár z tváre do tváre.

Bonus
Vidím lásku, ktorá nesie kríž.
http://bit.ly/HsHpV3

Deniska G.