Moje „Nambr van“


Judáš zradil Ježiša. Bol jeden z dvanástich, jeden z vyvolených, tých, ktorých mal Spasiteľ sveta najbližšie. Chodil s ním po mestách, jedol a prežíval rôzne chvíle. Čo ho teda viedlo k tomu, aby ho vydal a nechal zabiť?

Ježiš je mojím priateľom a ja som jeho učeníkom. Chodím za ním do kostola, modlím sa a snažím sa plniť jeho prikázania. Koľko mi však stačí, aby som ho zradil? Je to hanba pred kamarátmi? Alebo sa radšej nechám oddať vlastným túžbam, peniazom, materiálnym veciam? Judášovi na to, aby zaprel najdôležitejšiu osobu v jeho živote, stačilo 30 strieborných. Za akú hodnotu som ochotný vymeniť Ježiša ja?

Plug and pray:

Pane, pomôž mi, aby som bol vo viere v Teba naozaj silný a nenechal sa podplácať Satanom. Nech nie je v mojom živote nič cennejšie, ako si Ty, aby som Ťa v čase skúšky vedel ubrániť a nie zradiť.

V akcii:

Zamyslím sa nad tým, čo má v mojom živote vyššiu prioritu, ako Ježiš. Keď to nájdem, budem usilovne bojovať, aby som dostal Ježiša na prvé miesto vo svojom živote. Ako? Častejšou modlitbou, väčšou láskou k druhým, sebazapreniami, svedomitosťou, poslušnosťou… Je toho mnoho, čo zo mňa robí deň čo deň lepšieho človeka.

Bonus:

Bocian vo videu nechcel zradiť svoj obláčik za žiadnu cenu a radšej sa poriadne vyzbrojil na ďalšie úlohy. Aká je moja oddanosť k Ježišovi? Nezradím ho pri prvej príležitosti?

Evanjelium na dnešný deň:  Mt 26,14-25

Tomáš H.