Márnotratný Otec

Toto podobenstvo už asi všetci veľmi dobre poznáme. Či už ako príbeh, alebo aj zo života. Väčšinou pod názvom „Márnotratný syn“. Dnes sa však volá „Márnotratný Otec“.

 

V ktorej z troch úloh, v tomto príbehu o láske, sa vidím? Som ten, ktorý druhých stále prijíma, aj keď spravili chybu? Som ten tvrdohlavý egoista, čo chce žiť len podľa svojich pravidiel a rozhodnutí? Alebo som ten ktorý si plní všetky svoje povinnosti, ale zabúda na vzťahy s ľuďmi okolo seba?

 

Na 100% sa nenájdeme, asi, v žiadnej z týchto postáv. Ale určite je nám nejaká bližšie. Ak sme urobili zopár zlých rozhodnutí a nie sme na to hrdý… Pamätajme, že vždy existuje cesta späť ku láske. Ktorá na nás čaká. Vrátiť sa k nej a priznať svoju chybu, chce veľkú dávku odvahy, pokory. Stojí to však za to.

 

Ak je nám bližší zodpovedný, ale predsa trocha zatvrdnutý syn. Uvoľnime sa a venujme svoje sily aj vzťahom k ľuďom okolo nás. Nepozerajme sa na nich cez okuliare pravidiel a prikázaní, ktoré porušujú. Ale cez okuliare lásky.

 

Náš cieľ je však pripodobniť sa nášmu Otcovi na nebesiach. Ktorý je „márnotratný“ na lásku. On beží v ústrety každému z nás. Bez ohľadu nato, ako sme od neho ďaleko. Bez ohľadu na to aký veľký hriech sme spáchali. On chce stále očistiť naše srdce svojou láskou.

 

Plug and Pray:

Nebeský Otče, ty si moja istota. Ty si moja nádej. Nech som akokoľvek ďaleko od teba. Daj mi prosím silu aby som sa vždy vedel vrátiť späť k tebe. Pretože ty si cesta, pravda a život. Amen.

 

V akcii:

Nedajme sa príliš vtiahnuť do sveta práce, štúdia, zábavy. Nájdime si čas na ľudí okolo nás. Vystúpme z kruhu egoizmu a prijmime už dnes Božie objatie, ktoré nás dvíha z prachu ku láske.

 

Bonus:

Na záver Vám ešte ponúkam túto pesničku. V jej texte sa ukrýva veľa pekných povzbudivých myšlienok. Tak dúfam, že Vám padnú na úžitok =)

 

Marek V.