Spravodlivý hnev

Hovoríš si, že Boh sa nikdy nehnevá? Ježiš sa hneval. Áno, Boží Syn sa nahneval. Pýtaš sa, ako to je možné? Alebo či sa to smie? Pozri sa ešte raz na situáciu, ktorá sa v chráme odohrala: Ježiš našiel v chráme predavačov dobytka, oviec, holubov a peňazomencov. Urobil si z povrázkov bič a všetkých ich vyhnal. A mal na to právo. Ježiš sa nehneval preto, že by stratil sebakontrolu. Jeho hnev bol opodstatnený.

Chrám je miestom modlitby a ľudia si ho premenili na obchodný trh. Ježišov hnev odsudzoval konanie Zlého a smeroval k náprave a poznaniu. Hnev Boha nie je opak lásky, je to práve nasmerovanie človeka na túto cestu. Ak by sme hovorili, že Boh sa nehnevá, znamenalo by to, že sa nehnevá ani keď sú zabití nevinní ľudia, že vo svete vládne nespravodlivosť, vojny… Existujú rôzne druhy hnevu. Ježiš svojím hnevom chcel očistiť náš vzťah k Otcovi.

A aký je ten tvoj hnev? Porozmýšľaj, aký je rozdiel medzi Ježišovým hnevom a tým tvojim. Čo je jeho koreňom? Nenávisť voči druhým? Pýcha? Alebo to, že nie je všetko podľa tvojich predstáv?

 

V akcii: Dnes sa budem snažiť ovládať svoj hnev. Ak máme nejaké nevyriešené problémy a hneváme sa na druhých, práve dnes si nájdem čas na rozhovor a uzmierenie. Budem sa snažiť, aby môj hnev nebol hriechom.

 

Plug and Pray: Nebeský Otče, ďakujem ti za silu emócií a pomáhaj mi kontrolovať svoj hnev, aby sa nestal hriechom, ale aby som dokázal svoje rozhorčenie spojiť s láskou a pokorou.

 

Bonus:  Ponúkam Ti jeden rozhovor novinára s Ježišom 🙂 Možno Ti pomôže predstaviť si dnešné evanjelium, ako situáciu, ktorá sa neodohrala v dávnych dobách, ale je súčasná aj dnes.

 

Evanjelium na dnešný deň

 

Lucia Ch.