Modlitba manželov

Pane Ježišu, odovzdávam ti naše manželstvo.
Ďakujem ti, že si nás spojil, že sme pre seba
navzájom darom a že si posilnil náš vzťah
sviatosťou manželstva. Ale teraz naše manželstvo
potrebuje uzdravenie.
Pane, zasväcujem ti seba, svoju pamäť, rozum, dušu
aj telo. Prosím ťa, nauč ma milovať manželku (manžela)
a deti láskou, ktorá pochádza od teba.
Pane Ježišu Kriste, daj nám obom čisté srdce podľa
tvojho srdca. Daj mi vytrvať vo vernosti
v mojej ťažkej situácii a udeľ mi milosť, aby som
dokázal(a) odpustiť svojej manželke (svojmu manželovi)
všetky zranenia a krivdy. Aby som nestrácal(a)
nádej na zmierenie.
Očisti moje myšlienky, aby som vytrval(a) vo vernosti
a láske. Nech mi v tom pomáha každodenná modlitba-
-ruženec a korunka k Božiemu milosrdenstvu, účasť na sv.
omši a časté prijímanie Eucharistie.
Zaväzujem sa, že po každom ťažkom hriechu
vstanem vo sviatosti zmierenia. Daj, aby som sa stále
posilňoval(a) milosťou plynúcou zo sviatosti manželstva.
Pane Ježišu, buď jediným Pánom môjho života.
Nauč ma nadobúdať schopnosť ovládať svoje sexuálne
vzrušenie a emócie, aby moja láska k manželke(manželovi)
bola stála a verná až do smrti.
Očisťuj moju lásku od sebectva, aby som vždy dokázal(a)
odpúšťať, neprechovával(a) urážky a vytrvale sa modlil(a).
Zaväzujem sa, že nikdy nebudem čítať, kupovať ani sledovať časopisy,
programy a filmy s pornografickým obsahom, aby som si zachoval(a)
čisté srdce. Pane, prosím ťa, pomôž mi, aby som sa vyhýbal(a)
všetkému, čo vytvára závislosť, zotročuje a nabáda k zlému.
Panna Mária, moja Matka, veď ma po ceste viery k jedinému
žriedlu lásky v našom manželstve-k Ježišovi, aby som mu
vždy dôveroval(a) a veril(a). Amen.