Modlitba za môjho chlapca

Nebeský Otec, poslal si mi do cesty človeka,
ktorému chcem venovať svoje srdce a s ktorým
chcem uzavrieť manželstvo. Bedli nad ním.
Pomôž mu byť veriacim, múdrym a rozhodným človekom.
Daj mu mužné srdce, aby sa nebál ťažkostí, ale aby
ich zdolával s Tebou. Svätý Jozef, patrón mužov,
chráň môjho chlapca od falošnej mužnosti.
Nauč ho ovládať zmyselnosť a podrobovať vlastné telo
službe pravej lásky.
Daj, aby som sa mohla o neho bezpečne oprieť a prežiť
s ním ďalšiu časť života.
Amen.