Modlitba za moje dievča

Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že som stretol toto
dievča. Požehnávaj ju a urob, aby jej bolo so mnou dobre.
Nedopusť, aby som jej niekedy ublížil.
Priprav ju do úlohy ženy a matky. Chráň ju od pokušenia.
Daj, aby mi bola verná a milovala ma čistou láskou.
Nech v službe našej budúcej spoločnej rodine nájde
svoju najdôležitejšiu úlohu tu na zemi.
Nech sa necíti byť zaviazaná záväzkami
ženy a matky, ale nech nájde v ich vernom plnení
svoje šťastie a pokoj.
Daj, aby bola trpezlivá, tichá, láskavá, aby vniesla
do rodiny Boží pokoj. Mária, nech Teba nasleduje
a ako Ty nech plní ochotne a s radosťou Božie plány.
Amen.