Mýtnik ako vzor? Prečo?

Po prvom prečítaní dnešného evanjelia sa môžeme cítiť trochu zmätení. Prečo nám Ježiš namiesto farizeja, ktorý si zodpovedne plní svoje židovské povinnosti, dáva za príklad hriešneho mýtnika. Azda je zlé, keď chodíme do kostola, keď sa modlíme, keď sa vieme pozrieť aj na svoje dobré vlastnosti a dokážeme byť za ne vďační?

Keď sa však nad tým hlbšie zamyslíme (a poprosíme Ducha Svätého), prídeme na to, že Ježiš toto podobenstvo hovorí „tým, čo si namýšľajú, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdajú“. Teda, nie je zlé, keď si dokážeme uvedomiť aj svoje dobré vlastnosti. Dôležité je, aby sme sa navzájom neporovnávali, neodsudzovali a dokázali si priznať aj svoje chyby, hriechy, nedostatky.

 

Plug and pray: Pane, nauč ma pokore. Daj mi silu priznať si chybu. Pomôž mi nesúdiť a nepodsudzovať.

 

V akcii: Spravím si večer dobré spytovanie svedomia a budem prosiť Pána o dar pokory

 

Bonus: „Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí…“

 

Evanjelium na deň: Lk 18,9-14

 

Maťo Š.

Text na obrázku: Seňor!= Pane!

Sss, estoy aquí, aquí abajo. = Psst, ja som tu, ja som tu dole.