Vau! To je láska!

Niekde som počula, že veta „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby ma večný život“,je najhlavnejšia veta Svätého Písma. Vyjadruje tú najväčšiu, najhlbšiu a absolútne nepochopiteľnú vec. Prečo dal Boh ľuďom – tým ľuďom, ktorí ho neustále urážajú, zraňujú, opúšťajú, to najdôležitejšie čo mal – svojho vlastného Syna…

 

Lebo tak miloval svet… 

 

Boh sám nám v tomto svete, kde prevláda sebectvo, egoizmus ukazuje, akú obrovskú hodnotu má láska a čo to znamená skutočne milovať. Láska je hnacím motorom našich skutkov. „Miluj a rob čo chceš“, hovorí svätý Augustín. Miluj a buď svedectvom! Toho, že napriek toľkým rozvodom existuje láska na celý život. Toho, že sa dá oplatiť zlo dobrom. Toho, že kto miluje Boha a nemá nič je šťastnejší ako ten, kto má všetko, len Boha nie.

 

Plug and pray:

Pane, daruj mi lásku, ktorá naplní nielen moje srdce, ale aj srdcia tých druhých. Aby som dokázal byť svedectvom, že láska, hoci je nepochopiteľná, nelogická, nepraktická stále existuje.

 

V akcii:

Skús dnes povedať blízkym okolo teba (rodičom, súrodencom, najlepšiemu priateľovi,…), že ich máš rád. Vyskúšaj čo to spraví 🙂

 

Bonus:

Túžba po láske je ukrytá v každom z nás.  Tak nech tá láska trvá…  

 

Evanjelium na dnešný deň Jn 3,14-21   

 

Zuzka S.