Niečo viac

Ježiš nás dnes volá robiť veľké veci. Volá nás od šedého priemeru k veľkému svetlu. Volá nás od prežívania k životu. Ponúka nám „niečo viac“.

Aké sú tvoje vzťahy so súrodencami? Rodičmi? Spolužiakmi? Učiteľmi? Kolegami? Šéfom, alebo šéfkou? Si hrdý/á na to aké máš s nimi vzťahy?

Zamyslime sa dnes nad svojimi zraneniami zo vzťahov, ktoré máme. Nenosíme ich už so sebou už dosť dlho? Odovzdajme ich nášmu Otcovi. On vie čo s nimi treba urobiť. On nás ich zbaví. Skúsme odpustiť ľuďom, ktorý nám nejako ublížili. Viem, že sa to nedá urobiť hneď, ale niekedy už treba začať. Aj keď si to bude vyžadovať dlhší čas a veľa úsilia. Len Boh môže očistiť naše srdcia. On má tú moc. Potom budeme môcť mať dobré vzťahy, aké od nás dnes žiada Ježiš, aj s týmito ľuďmi. Nebojte sa. Ježiš len nežiada. On nám k tomu dáva aj prostriedky a silu, ak si o ňu poprosíme.

Plug and pray: Nebeský Otče, pomáhaj nám prosím, aby sme s tebou rátali celý dnešný deň. Buď prítomný v našich vzťahoch. Pomôž nám, aby sme sa aspoň o vlások priblížili k tvojej dokonalosti Amen.

V akcii: Skúsme sa dnes ozvať aspoň jednému človekovi, ktorého „nemusíme“. Dajme mu šancu normálne sa s nami porozprávať. Neznechucujme sa, ak ju nevyužije. Je to skôr ďalšia výzva dať mu ju znova.

Bonus: Aj keď táto pesnička nehovorí moc o vzťahoch, zdá sa mi, že sa hodí k tejto téme. Pretože aj dobré vzťahy sú pevný základ na ktorom sa dá stavať. A práve keď sme na kolenách, naši dobrí priatelia nám radi pomôžu vstať.

Marek V.

Mt 5, 43-48