Sila siedmich sviatostí podľa Františka

Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus, aby do ľudských duší privádzali neviditeľnú milosť Božiu. Sviatosťami získavame milosť, ktorú potrebujeme, aby sme boli ospravedlnení a premenení a aby sme sa skrze Ježiša stali tými, ktorí sú ako Ježiš: Božími deťmi v slobode a sláve. K Bohu sa máme a môžeme približovať prostredníctvom všetkých svojich zmyslov, nielen rozumom. Preto sa nám Boh dáva v pozemských znakoch – v chlebe, víne, oleji, v slove, v pomazaní a vkladaní rúk. (Prevzaté z Youcat-u)

Vo sviatostiach nachádzame silu na to, aby sme zmýšľali a konali podľa evanjelia. (Tvít pápeža Františka z 23. apríla 2015)
Sviatosti sú prejavom nežnosti a lásky Otca ku každému z nás. (Tvít pápeža Františka z 20. februára 2015)
Sviatosti, najmä spoveď a Eucharistia, sú privilegované miesta stretnutia s Kristom. (Tvít pápeža Františka z 8. februára 2014)
Neboj sa pristúpiť k spovedi: v tejto sviatosti stretneš Ježiša, ktorý ti odpúšťa. (Tvít pápeža Františka z 13. decembra 2013)
Sviatosti v nás sprítomňujú Ježiša Krista. Preto je dôležité spovedať sa a prijímať Eucharistiu (Tvít pápeža Františka z 23. novembra 2013)
Aby sme poznali Pána, musíme sa s ním pravidelne stretávať: počúvať ho v tichu pred svätostánkom a pristupovať k sviatostiam.  (Tvít pápeža Františka z 21. októbra 2013)