Spisovateľ a učiteľ

Predstav si, že svojmu najlepšiemu kamarátovi, bývajúcemu ďaleko od teba, píšeš list. Oboznamuješ ho s novými udalosťami, opisuješ mu svoje nedávne zážitky, prezrádzaš mu plány do budúcnosti a nenápadne mu naznačuješ, že ho počas prázdnin navštíviš. Hrdý na slová, ktoré si použil, krasopis i štylistiku ho posielaš poštou v obálke. O mesiac mu pošleš ďalší list, no nežiadaš ho, aby ten predchádzajúci zahodil.

Takto koná aj Ježiš. Hoci je novou, výnimočnou postavou, ktorou sa počíta história, nežiada nás, aby sme „listy“ napísané pred jeho príchodom zahodili, roztrhali alebo uložili do trezoru. Naopak, chce, aby sme ich čítali a povzbudzovali sa nimi…. Veď On neprišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov, ale naplniť ich. Naplniť svojím Duchom, Slovom i Skutkom. Prepojiť Starý a Nový zákon. Byť mostom medzi nami a jeho Otcom.

 

Plug and pray: Pane, nauč ma čítať medzi riadkami, nauč ma čítať to, čo nie je napísané písmenami… Nauč ma Ti trošku viac rozumieť…

 

V akcii: Polož si pred seba Sväté Písmo. Zatvor oči a otvor ho na náhodne vybranej strane. Prečítaj si tú stať evanjelia a skús potichu vnímať, čo Ti Boh skrze Ducha Svätého chce dnes povedať.

 

Bonus: Ako bonus je tu pesnička od skupiny DC Talk – Red letters

 

Evanjelium na dnešný deň

 

 Martina P.