U očného je otvorené

JK: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov…“

XY: „Hádam nechceš povedať, že ja, čo nejem sladkosti celý pôst, by som sa nedostal do neba!“

JK: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov…“

XY: „Ale veď nenadávam tak oplzlo ako niektorí…!“

JK: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov…“

XY: „Nechceš odo mňa, aby som sa jej išla ospravedlniť ako prvá, že?“

JK: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov…“

Plug and pray:

Bože, dotkni sa môjho srdca, lebo len Ty máš moc zmeniť ho zo zákonníckeho a farizejského na slobodné a úprimné. Prosím, vylieč oči môjho srdca.

V akcii:

Pred tým, než pôjdem najbližšie na sv. omšu, sa pokúsim urobiť niečo pre nápravu nejakého môjho vzťahu. Buď v rozhovore s dotyčnou osobou alebo aspoň s Pánom.

Bonus:

Zmeniť pohľad na vec… Nasadiť si nové okuliare… Niektoré veci sú inak ako sa zdajú na prvý pohľad…

Evanjelium na dnešný deň:

Mt 5,20-26

Salonka, FMA