Klop, klop, klop …

V dnešnom evanjeliu dostávame hneď tri rady naraz: Proste a dá sa vám, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. My však na tieto rady veľmi často zabúdame, najviac vtedy, ak sa v našom živote stane čokoľvek nepredvídateľné. Vtedy sa síce obraciame k Bohu, ale len s otázkou: “prečo?“ Prečo práve ja? Prečo nemám viac zdravia? Prečo , prečo, prečo …. A Boh zostáva nemý. Nie, o nie je nemý, ani hluchý, Božie ucho je oveľa citlivejšie ako to naše, a počuje aj vtedy, keď naše ústa nehovoria a sťažuje sa len srdce. Avšak prečo by mal Boh hovoriť, keď ho o nič neprosíme, ani nehľadáme a ani neklopeme? Boh čaká, aby nám mohol dať to, čo hľadáme, aby nám mohol dať to, o čo prosíme, aby nám mohol otvoriť, keď budeme klopať. Zároveň však čiňme toto všetko aj voči blížnym našim. Lebo napísané je: „Všetko teda, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im!“

Plug and pray:

Pane, ty vieš aké je niekedy ťažké nezdať sa a hľadať, ešte ťažšie prosiť a odhodlať sa zaklopať. My ťa však nechceme sklamať, a preto prosím daj nám v tomto období pôstu viac sily, aby sme boli v modlitbe schopní vyjadriť naše prosby, otvoriť si svoje srdce pre teba.

V akcii:

Boh sa pre nás otvára, a každému dáva kus svojho srdca. Dnes je čas dať z nášho srdca druhým. Je to na tebe kedy, ako, čo a komu.

Bonus: Tu

Monika T.

Mt 7, 7 – 12