Dostávam, čo som dal

Minule som videla človeka, ktorý mal na sebe tričko s nápisom: „Dávam ďalej to, čo som dostal…“ Dnešné evanjelium túto vetu však trochu obracia: „…nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám.“Koľkokrát očakávame od druhých, aby sa k nám správali milo, aby pre nás urobili toto či tamto. Ak zlyhajú, tak sa máme „právo“ na nich hnevať. Sami však často robíme tie isté chyby. Ako môžem očakávať Otcovo odpustenie, ak sám neviem odpustiť?
Celkom logické, však? Lebo akou mierou budeme merať, takou sa aj nám nameria. A tou správnou váhou na toto meranie je pokorné srdce. Srdce, ktoré si dokáže priznať svoje zlyhanie, svoje obmedzenie a svoje nedostatky. A toto je to milujúce srdce, ktoré sa bude vedieť otvoriť a prijať chyby druhých.

Plug and pray:

Ježišu, ty si nám ukázal v plnosti, čo znamená pokorné srdce tým, že si visel na kríži. A to neprávom. Nauč nás čerpať z tohto pohľadu na teba a daruj nám pokoru.

V akcii:

Pokúsim sa nekritizovať ľudí za ich chyby.

Bonus:

O pýche a pokore najlepšie hovorí Marián Kuffa 😉

Nika D.