Nejde o kvantitu, ale o kvalitu

Dnešné evanjelium vystihuje terajšiu situáciu. Možno tým, že idú voľby a sľuby počujeme čoraz častejšie. Ale celkovo. Taký je človek v súčasnosti. Chce mať veľa, ale iba za cenu, že sa nebude musieť veľa namáhať. Okey. Aj pomôžem. Ale čo za to? Bude môj skutok, moja „obeta“, môj sponzorský dar spomenutý v telke? Len nech o tom vie čo najviac ľudí. To aký som skvelý. Ale Ježiš nás upozorňuje: „Kto sa povyšuje, bude ponížený.“ Nám sa to nepáči. Prečo? Slovo nezištnosť sa stráca z našich slovníkov. Boh však nehodnotí naše dobré skutky podľa toho, v koľkých novinách o nás čítali. On má na to jednoduchý meter. „Kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Nejde o kvantitu, ale o kvalitu.

 

Plug and pray: 

 Pane, daj, aby som vedel do svojho diela vložiť lásku. Nestačí mať ústa plné sľubov a rozkazov. Uč ma ľudí objímať s láskou. Uč ma rozprávať sa s nimi s úctou a hlavne nežiadať za svoje skutky odmenu. Veď Ty Jediný nás patrične odmeníš.

 

V akcii:  

 Aj keď sú v dnešnom svete poprední bohatí a dôležití ľudia, ja si všimnem takých, ktorých by som si za iných okolností nevšimol. Možno postačí milý úsmev a ich deň bude krajší.

 

Bonus:

Aj oni pomohli, bez toho, aby za to niečo žiadali.

 

Beáta C.

vysvetlivka k obrázku – „Yo“ preložíme zo španielčiny ako „ja“