Help me, God…

Dnes je nádherný deň. Pán Ježiš nám ukazuje jasnú cestu po ktorej máme kráčať ku Nemu do večnosti. Práve dnes, v druhý deň pôstu, máme šancu začať odznova. Vziať s odvahou v srdci na plecia svoje povinnosti v škole, v práci a či doma. Svoje bolesti, ťažkosti a niesť ich ako to urobil Ježiš. Každý deň nanovo – vždy s chuťou bojovať, aby sme dosiahli vytúžený cieľ – svätosť. Veď koniec – koncov – nikdy to nerobíme sami. Len musíme začať, On nám už pomôže. Chceme nasledovať Ježiša? Tak vezmime svoje každodenné kríže a nebojme sa! BOH JE S NAMI!

Plug and pray:

Šéfko, daj nám silu nebáť sa, nebáť sa dôverovať Ti a uvedomiť si, že si s nami. Len s Tebou dokážeme niesť svoje kríže v každom dni znova a znova a tak bližšie vystupovať k Tebe do večnosti. Amen.

V akcii:

Nájdem si dnes čas a pomodlím sa jeden desiatok svätého ruženca, ktorý pre nás kríž niesol. Obetujem to za svojho blízkeho, ktorý má nejaké problémy, aby našiel znovu odvahu zdvihnúť na ramená svoj kríž…

Bonus:

Tu si môžeš prečítať dnešné evanjelium 🙂

Michal P.