Je impulzívny a inšpiruje

V dnešnom evanjeliu (Mt 9, 14-15) Matúš opisuje Ježišov postoj k sporu o pôste. Jednoducho a nenásilne vysvetľuje Jánovým učeníkom podstatu pôstu. Nehovorí: „Toto nesmieš a toto musíš!“ Dáva im do srdca malé impulzy – ako žiť, ako správne rozbúchať svoje srdce.

Pôst nie je o smutnom plnení nejakých príkazov alebo o sebazáporoch, ktoré robíme len preto, že to niekto povedal. Pôst je prostriedok, ktorý nám pomáha oslobodiť sa od pozemských vecí (sladkosti, internet, disco,..). Pomáha nám nájsť si čas pre Božie veci. Dostali sme 40 špeciálnych dní. 40 dní, ktoré môžu rozbúchať naše srdce tým najkrajším rytmom.

Plug and pray:

Pane, otvor mi srdce pre Teba. Chcem aby bilo tvojím rytmom. Nech hudba, ktorá z neho vychádza oslovuje mojich blížnych a šíri sa stále ďalej. Viem, že s tebou to dokážem.

V akcii:

Vypeč tooo! Keby šírenie tejto hudby záviselo len na mne, ako by vyzeral môj svet okolo? Dnes budem sedemnásobne viac šíriť dobrú náladu, úsmev, a vytvárať príjemnú atmosféru. Veď Boh nás miluje. Máme byť prečo veselí ♪♫ :))

Bonus:

Mozartovi chlapci

Monika Izma