My Ťa zase nechápeme…

Ježiš dnes znovu „zahviezdil“. Na mýtnici si všimol neobľúbeného mýtnika – Léviho. Nielen že si ho všimol a začal sa s ním rozprávať, ale dokonca išiel k nemu aj na obed! Ku hriešnikovi! Ktorý ožobračoval ostatných… Farizejov mohol z toho šľak trafiť!

Možno aj my prepadneme občas takému farizejskému zmýšľaniu – že sme lepší, ako tí ostatní a že Boh nás má radšej ako iných. Veď sa dobre učíme, nikoho neosočujeme a dokonca – v nedeľu chodíme aj do kostola.

Ale Boh nás nesúdi podľa ostatných, On nás s nimi neporovnáva. On sa pozerá na každého jedného z nás osobitne. On vidí do nášho srdca a pozná skutočnú pravdu akí sme.

Ako sám povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“ No nie je to super, že tu Ježiš prišiel práve kvôli nám? Že sa tu neprišiel zabávať len s úzkou skupinkou perfektných a dokonalých ľudí?

Plug and pray:

Pane, keď si zavolal Léviho, „…opustil všetko a išiel…“ za Tebou. Pochopil, že nič nie je viac ako Ty. Zriekol sa všetkého, aby mohol byť s Tebou. Prosím, pomáhaj mi, aby som sa aj ja dokázal zriekať vecí, ktoré ma nepribližujú k Tebe a aby som sa rád nechal Tebou „liečiť“.

V akcii:

Dnes sa zrieknem niečoho, čo mám rád. Nie za trest, ale z lásky k Bohu. Môže to byť jedlo, telka, internet, hudba, počítačová hra… a ušetrený čas venujem nejakej činnosti, ktorou budem budovať môj vzťah s Bohom.

Bonus:

Svet je krásny

julja