Ako to funguje?

Začíname na Popolcovú stredu 22. februára a akcia trvá až do Zeleného štvrtku 5. apríla 2012.

Počas tohto obdobia si „utiahnite opasok“: zrieknite sa niečoho, čo si bežne dopriavate. Môže to byť jedlo, možno cigarety, alebo nejaká forma zábavy, či podobne.

Vyrátajte si, koľko ste týmto „utiahnutím opasku“ ušetrili.

Na Zelený štvrtok potom vhoďte túto sumu do schránky, na to určenej.

Návrhy ako takto získané prostriedky použijeme môžte povedať kňazovi, alebo nejakému členovi farskej rady. Podmienkou je, že budú zmysluplne využité na pomoc blížnym, ktorí sú na podobnú pomoc odkázaní (a teda nie na prevádzku farnosti, či podobne…)

„Ako už u prorokov, Ježišova výzva na obrátenie a pokánie sa nevzťahuje predovšetkým na vonkajšie skutky, na „vrece a popol“, na pôsty a umŕtvovania, ale na obrátenie srdca, na vnútorné pokánie. Bez neho skutky pokánia zostávajú neplodné a klamné; naproti tomu vnútorné obrátenie pobáda k tomu, aby sa tento postoj prejavil vo viditeľných znakoch, v úkonoch a skutkoch pokánia.“

(KKC 1430)

„Kajúcne obdobia a dni v liturgickom roku (Pôstne obdobie, každý piatok na pamiatku Pánovej smrti) sú význačné chvíle v kajúcnej praxi Cirkvi. Tieto obdobia sú osobitne vhodné na duchovné cvičenia, kajúcne liturgické pobožnosti, púte na znak pokánia, dobrovoľné odriekania, ako je pôst a almužna a bratské podelenie sa (charitatívne a misijné diela).“

(KKC 1438)

URČITE SA ZAPOJ AJ TY!

NIE SI Z NAŠEJ FARNOSTI? POVZBUĎ ĽUDÍ OKOLO SEBA A UROBTE SI „OPASOK“ VO SVOJE FARNOSTI (ZBORE)!

Na inšpiráciu:

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2012