“ Je čas milovať Pána.“

Takto s obľubou odpovedala sv. Mária Dominika Mazzarello na otázku „Koľko je hodín?“  Učila tak svoje dievčatá vnímať Ježiša ako STREDOBOD svojho života a prejavovať mu lásku verným plnením všetkých povinností dňa, aj tých najobyčajnejších.

Aj dnešné evanjelium nás učí, že Ježiš je CENTROM všetkého a že skutočne je očakávaným Božím Synom a Mesiášom. Aby sme to mohli pochopiť a uveriť v neho, má aj dôkaz – ako sám hovorí – svoje výnimočné skutky a slová vo Sv. Písme poukazujúce na neho.

Plug and pray: Pane Ježišu, teším sa z toho, že Ťa poznám. Si najlepším priateľom môjho srdca. Verím, že ma máš rovnako rád v každej chvíli – radostnej i ťažkej. Prosím Ťa, daj mi odvahu zanechať svoje zlozvyky, povzniesť sa nad všetko, čo sa mi zdá dôležité, aby som mohla prijať Teba za stredobod svojho života a nechala sa viesť Tvojím Duchom. Lebo Ty vieš lepšie ako ja, čo je pre mňa dobré.

 V akcii: Dnes sa budem snažiť častejšie sa obracať na Pána Ježiša strelnými modlitbami…

 Bonus: …možno aj touto jednou vetou: Jesus Christ, You are my life… 

 

Kvetka