S Bohom nielen na ryby, ale aj na kríž

Poznáte to… ocino doma opravuje vysávač, ktorý sa mamine pri vysávaní pokazil. Malý päťročný Jakubko hneď pribehne so svojim detským plastovým šrobovákom, že ide ocinovi pomáhať. Nevie, ako sa to robí. Ale pozorne ho sleduje a učí sa od neho. Neskôr, keď už je väčší, prevezme úlohu otca a robí všetko to, čo videl u neho. Aj Ježiš dnes hovorí o svojom vzťahu s Otcom: „Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí… a nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“  Ježiš má veľmi rád svojho Otca. Vie, že mu chce dobre. Vie, že má pripravený perfektný plán. Preto sa mu nebojí  dôverovať. Dokonca, je ochotný aj trpieť a v neskutočných bolestiach umrieť na kríži, len aby splnil Jeho vôľu. To je riadna pecka! Čo dokážem urobiť ja? Kam až siaha moja dôvera? Čoho všetkého sa viem vzdať kvôli Bohu? Dokážem sa v piatok postiť? Alebo ísť na celú krížovú cestu? Alebo sa len pomodliť večernú modlitbu skôr než zaspím? Boh viem, že sme slabí, že sme často leniví a mnohokrát padneme. A práve o to viac si cení našu snahu. Nebojme sa premáhať a dôverovať mu. Veď je náš Otec. A určite nám chce len to najlepšie.

 

Plug and pray: Pane Ježišu, Ty si tu prišiel, aby si nám ukázal, ako máme žiť, ako máme pomáhať a ako máme poslúchať… Pomáhaj nám, aby sme sa nenechali znechutiť prípadnými pádmi a zlyhaniam, ale aby sme stále znova a znova vstali a snažili sa plniť vôľu Tvojho Otca.

 

V akcii: Nielen otec môže byť príkladom, ktorý niekto sleduje a podľa ktorého sa správa. Ale aj my samy! Dnes sa preto pokúsim správať ako „učebnicový“ príklad. Budem sa chovať tak, aby všetko, čo odomňa dnes niekto „odkuká“ bolo správne.

 

Bonus: Na záver ešte jedno milé  videjko o Jakubkovi… 

 

Evanjelium na dnešný deň: Jn 5,17-30 

 

julja