Ježišovo pozvanie do púšte cez rôzne druhy pôstu

Žiť na púšti je pre človeka náročné a stojí to nemálo fyzických aj psychických síl. Nám kresťanom, sa blíži čas, v ktorom nás Ježiš osobne pozýva odísť s ním do púšte nášho duchovného života a stráviť s ním štyridsať dní v poznávaní seba, v počúvaní Boha a v premáhaní zla.
Tento „pobyt“ na púšti začína Popolcovou stredou a končí Veľkou nocou. Keďže je to náročná cesta, potrebné je odložiť všetko zbytočné, čo nám duchovný život iba komplikuje a držať sa Ježišových pokynov, ktoré budeme počuť počas pri bohoslužbe slova v úvode pôstu.
Nebojme sa, že to nezvládneme. Pôst predsa nie je iba o nás, ale aj o Ňom. Práve On ku každému novému kroku dáva vždy novú chuť a s každou snahou prekonať sa, pridá aj povzbudenie.
Ako prechádzať pôstnou púšťou za Ježišom? Ponúkame vám viaceré spôsoby spoznania seba, hľadania Boha a prekonania zla:

POSTIŤ SA OČAMI: zriecť sa zbytočného pozerania televízie, videa, či zábavných časopisov a objavovať často prehliadanú krásu Božieho sveta, ktorý je okolo nás.
POSTIŤ SA UŠAMI: obmedziť sa v počúvaní rozhlasu, cédečiek či mobilu, a viac počúvať tých, s ktorými žijeme v bezprostrednej blízkosti, ako aj Boha, ktorý má tiež čo povedať.
POSTIŤ SA ÚSTAMI: zriecť sa nielen navyknutých sladkostí a obľúbených jedál, ale aj všetkých neláskavých a zbytočných slov, aby sme hovorili najmä vtedy, keď je to potrebné, dobré a pravdivé.
POSTIŤ SA RUKAMI: svoje ruky naučiť viac používať k modlitbe a tiež ich zapojiť do práce pre tých, ktorí to od nás najviac potrebujú.
POSTIŤ SA NOHAMI: neutekať pred tými, ktorí sú nám nepríjemní, zastaviť sa pri tých, ktorí sú na nás odkázaní a častejšie prichádzať za tým, od ktorého máme všetko – k Bohu.
POSTIŤ SA TELOM: nezakladať si prehnane na vonkajších veciach (móda, šperky,…), ale viac dbať na vnútornú krásu ducha a hygienu duše.

Mgr. Ľubomír GREGA, špirituál