Mlčať nie je vždy zlato

…niektorí o ňom hovorili, že je prorok, niektorí, že je Mesiáš, niektorí s tým vôbec nesúhlasili, farizeji ho chceli odstrániť, strhla sa preňho roztržka…

 Trochu mi to pripomína aj dnešný svet. Okolo nás žije veľa úprimne veriacich ľudí, ktorí svoju vieru aktívne žijú. Určite sa však často stretávame aj s názormi odsudzujúcimi Cirkev, kňazov, vieru, Boha… Stačí si otvoriť dikusiu pod nejakým článkom týkajúcim sa Cirkvi a prečítať si pár príspevkov. Môžeme sledovať roztržku „v priamom prenose“.

 Uvedomujeme si, že viera v Boha je vlastne dar, a že mnoho našich kolegov, spolužiakov, (ne)známych tento dar nedostalo? Dar by sme si mali vážiť a byť zaň vďační. Spolu s týmto darom dostávame aj zodpovednosť. Zodpovednosť za šírenie Evanjelia v našom okolí. Ľahko sa mi o tom píše, no v reálnom živote to pre mňa nie je vôbec jednoduché.

 Plug&Pray: Pane, ďakujem Ti za dar viery. Pomôž mi, prosím, vyznávať svoju vieru svojim životom. Daj mi silu, zastať sa Teba a Tvojej Cirkvi vtedy keď to bude potrebné.

 V akcii:  Nebudem sa báť ozvať a vyjadriť svoj kresťanský postoj. Mlčať nie je vždy zlato…

 Bonus:  Trochu Audio Adrenalínu

Martin Š.